Canon-ը չի արտադրի հայելային ֆոտոխցիկներ մինչև 2012 թվ.

admin September 14, 2011 0

Վստահելի աղբյուրներից պարզվել է, որ մինչ 2012 թվ.-ը այլևս չենք տեսնի նոր հայելային տեսախցիկներ Canon ընկերության կողմից: Եթե Դուք ցանկանում էիք գնել 5D Mark III կամ 1D Mark V մոդելներից որևէ մեկը, ապա ստիպված ենք հուսահատեցնել, ասելով, որ Դուք պետք է մի քանի ամիս սպասեք:


Live Cams Ten Sex Avenue Theme